Abun


Abun
ISO 639-3 Code : kgr
ISO 639-2/B Code : -
ISO 639-2/T Code : -
ISO 639-1 Code : -
Scope : Individual
Language Type : Living

Names of Languages ISO 639-3 . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ABUN — (also Abuna, Bun), a variation of the Aramaic name Abba, common in Palestine, France, and Spain. Several scholars and poets by this name were known in the Middle Ages, but there is little information available about them. (1) The father of a… …   Encyclopedia of Judaism

  • abun — abun·dance; abun·dant; abun·dant·ly; …   English syllables

  • abunə — is. <əsli fr.> Abonement haqqını ödəməklə kütləvi informasiya vasitələrinə əvvəlcədən yazılma. Abunə şöbəsi. Abunə qəbulu. Abunə vərəqəsi. – Amma bircə şey qaldı ki, mən onu başa düşmürəm: bilmirəm abunə pullarını sevgili «Rəhbər» harada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • abunəçi — is. Abunəsi olan adam, abunə yazılan adam. Qəzet və məcmuələrin abunəçiləri gündən günə artır. Abunəçilərin siyahısı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Łabuń Wielki — Łabuń Wielki …   Deutsch Wikipedia

  • abun·dance — /əˈbʌndəns/ noun : a large amount of something : an abundant amount of something [singular] The city has an abundance of fine restaurants. [=has many fine restaurants] a plant with an abundance of flowers [noncount] a plant known for the… …   Useful english dictionary

  • abun·dant — …   Useful english dictionary

  • Simeon ben Isaac ben Abun (Simeon the Great) — (d. C.1015)    German liturgical poet. He lived in Mainz. Many of his hymns are included in the Ashkenazi liturgy, notably that for the New Year. According to legend, he was the father of the pope Elhanan …   Dictionary of Jewish Biography

  • over·abun·dance — …   Useful english dictionary

  • su·per·abun·dance — …   Useful english dictionary